НОВИНИ

Защото времената се менят…

Ако отворите тълковния речник на думата „лицемерие“, ще прочетете, че това е „поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и доброжелателност“. Банките и установения финансов [продължава]