Altcoin

Altcoin (буквално означава „алтернативен койн“) е всяка една криптовалута, създадена след биткойн. Някои от алткойните са базирани също на Blockchain протокол, но други имат своя собствена система.

Bitcoin

Bitcoin – името е съчетание от от бит (bit) и монета (coin) – е платежна система с отворен код, основана на P2P разпределена мрежова архитектура, подсигурена от блокчейн технология и [продължава]

Blockchain

Блок-верига или Блокчейн (Blockchain, получено от block и chain), е метод за съхранение на информация в компютърна мрежа, който представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, свързани помежду [продължава]

Cryptocurrency

Средство за размяна, основано на блокчейн технология и криптография за отчетност на транзакциите и осъществяването на контрол върху създаването на нови единици.

FOMO

FOMO е съкращение от Fear Of Missing Out („страх да не изпусна“) и в криптотърговията се отнася за емоционален трейдинг под въздействието на външни фактори.

FUD

FUD е съкращение от Fear, uncertainty and doubt (страх, несигурност и съмнение) и в крипто света се използва като термин за злоумишлено разпространение на слухове, невярна или съмнителна информация, с цел [продължава]

HODL

HODL е термин, който произлиза от неправилното изписване на английски на „задържам“ (hold) и означава задържането на съответната криптовалута, т.е. не бързаме да я продаваме, защото вярваме в покачването на [продължава]

ICO

Initial Coin Offering (ICO) или „първоначално предлагане на монети“ е метод за набиране на стартов капитал по различни крипто-проекти. Прилича много на първоначалното предлагане на акции (IPO), откъдето идва и [продължава]